skick.se

Samla dina lån för en ekonomisk nystart

Vill du ha en ekonomisk nystart i livet är det oftast en god idé att börja med utgifterna. Det är som bekant inte de höga inkomsterna utan de låga utgifterna som är vägen till rikedom. För många är de månatliga avbetalningarna på flera olika smålån ett stort hinder för att få ordning på privatekonomin. Problemet med smålån kan emellertid relativt enkelt åtgärdas genom att samla ihop alla mindre lån och ersätta dessa med ett större lån. Att endast hantera ett enda lån ger dig helt andra förutsättningar till en ekonomisk nystart i livet.

Det är dyrt med många lån

Villkoren för smålån är sällan förmånliga. I de flesta fall är smålån synonymt med höga räntor och höga kostnader. Ett enda smålån förstör sannolikt inte din privatekonomi men har du flera smålån som du betalar av på kommer räntorna och kostnaderna snabbt att uppgå till betydande belopp. Genom att samla dina smålån och ersätta dessa med ett enda större lån kan du avsevärt sänka dina månatliga kostnader. Detta innebär samtidigt att du kan amortera med ett högre belopp varje månad och därmed påskynda din resa mot en bättre privatekonomi.

Det är svårt att planera med många lån

Har du flera lån har du sannolikt även flera olika betalningsdagar. Det är inte ovanligt att den som har fem smålån amorterar och betalar ränta på dessa lån vid fem olika datum varje månad. Det gäller därför att ha tillräckligt med pengar på kontot vid vart och ett av dessa datum. Saknas det pengar på betalningsdagen leder detta snabbt till ökade utgifter i form av olika påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.

Även detta är ett skäl för att samla alla smålån och istället ansöka om ett enda och större lån för att lösa in alla smålånen. När det väl är gjort har du endast en betalningsdag varje månad att hålla koll på, samtidigt som det större lånet har betydligt bättre villkor än något av smålånen.

En resa mot en ny ekonomisk tillvaro

Genom att samla ihop alla dina smålån och endast ha ett större lån som du ska betala av på varje månad ger du dig själv en ekonomisk nystart i livet. Du får kontroll på dina lånekostnader samtidigt som du får betydligt bättre lånevillkor och du har därmed betydligt bättre förutsättningar för att skapa en sund privatekonomi. Om du sedan väljer att använda den förbättrade privatekonomin till att köpa till exempel ett hus eller för att leva ett liv som skuldfri är något som du själv avgör.

Få bättre levnadsförhållanden som pensionär

När du går i pension förändras din inkomst. För många blir inkomsten mindre. Det är kännbart för många att få mindre pengar men det finns faktiskt bra knep som gör att du kan ha en god ekonomi även som pensionär även om inkomsten är mindre. Genom att nyttja olika pensionärsrabatter kan du få rabatterade priser på allt från hundmat till vitaminer och mineraler. Att alltid kolla vilka aktuella pensionärsrabatter som finns tillgängliga för tillfället kan bidra till en bättre ekonomi.

Var ekonomiskt smart

Det bästa med pensionärsrabatter är att du kan spara pengar på sådant som du måste ha, exempelvis mobilabonnemang, elavtal, apoteksvaror, kläder och försäkringar. Genom att nyttja rabatter på sådant kan du få mer pengar över till annat. Det är ju ändå när du är pensionär som du ska leva livet. Det är nu du har tiden att verkligen göra allt det där som du har drömt om men inte riktigt haft tid till. Det finns även pensionärsrabatter på nöjen och resor, vilket är perfekt om det är något du drömmer om att göra mer av.

Granska dina utgifter

För att du ska ha en god ekonomi som pensionär är det viktigt att göra en budget. Det gör att du har bra koll på dina inkomster och utgifter. Det är utgifterna som är avgörande för om du kan leva gott och göra det som du vill. Genom att vara ekonomiskt smart kan du få mer ut av dina pengar, som exempelvis att nyttja pensionärsrabatter. Du kan genom att göra en budget även se precis vad du lägger pengar på. Det är lättare när du ser dina utgifter svart på vitt att verkligen granska utgifterna och utvärdera om de är nödvändiga eller inte.

Sätt upp sparmål

Det är även bra att försöka tänka utanför boxen när du har mindre pengar i plånboken. Många upplevelser behöver inte kosta mycket. Du kan leva ett rikt liv på mindre pengar. Mycket handlar om tankesätt och att verkligen prioritera. En utflykt till havet en sommardag med medhavd picknickmat kan vara lika fantastisk som en vecka i Spanien. Om du vill göra en resa till Spanien men inte har de finansiella medlen till det direkt kan du genom att sätta upp ett sparmål och spara pengar göra den drömmen möjlig.

Självledarskap ökar lönsamheten

Självledarskap är ett begrepp som ofta används inom företag, organisationer och ledarskapsutbildningar. Lite förenklat kan självledarskap beskrivas som verktyg som gör att medarbetare såväl som chefer kan leda sig själva och ta större ansvar för sitt arbete. Metoden gör att medarbetarna känner större engagemang eftersom de kan påverka sin riktning i arbetet och har större ansvar. Engagerade medarbetare innebär högre produktivitet, vilket i sin tur ökar lönsamheten.

Vad är självledarskap?

Begreppet självledarskap används flitigt av ledare, forskare, psykologer och coacher. Begreppet, som på engelska heter ”self-leadership”, kommer från boken ”Improving performance through self-leadership” av Charles C. Manz (1983). Idag har begreppet utvecklats och används inom många olika discipliner.

Självledarskap går ut på att bättre förstå dig själv, dina önskemål och din motivation för att kunna leda dig själv mot dessa mål. På individnivå innebär det att du först måste identifiera, öva och förbättra ditt eget ledarskap. När du vet vem du är och vad du vill göra blir det lättare att hitta riktningen mot målet. Att förstå dig själv är således grunden för att leda dig själv och lyckas med ditt ledarskap.

Hur kan självledarskapet utvecklas?

Med stora och snabba samhällsförändringar med ökat distansarbete är det extra viktigt med ledarskap för att skapa trivsamma och lönsamma arbetsplatser. På Self Leaders kan du och dina medarbetare gå en utbildning i självledarskap som syftar till att skapa en stark företagskultur med drivna medarbetare. Under utbildningen får ditt företag praktiska verktyg för att se sambanden mellan medarbetarnas motivation och värderingar med företagets strategi, mål och vision. Medarbetarna lär sig att leda sig själva och ta ansvar, vilket kommer att öka engagemanget.

Self Leaders skräddarsyr utbildningarna efter företagets specifika behov. Det är möjligt att boka en demo för att få en bättre förståelse för upplägget. En stor fördel med utbildningen är att den genomförs på distans, vilket gör att alla medarbetare kan ansluta oavsett var de arbetar. Det är en tidseffektiv utbildning som ger verktyg som snabbt kan användas i det dagliga arbetet. Målet med utbildningen är att ge chefer och medarbetare nya kunskaper, insikter och metoder som främjar en hållbar och långsiktig tillväxt för företaget.

Varför är det viktigt?

Motiverade, initiativrika och engagerade medarbetare som trivs på jobbet och ger sitt yttersta är oerhört viktigt för ett företag. Högt engagemang bland medarbetarna innebär hög produktivitet, vilket i sin tur resulterar i ökad lönsamhet. Att engagera de anställda och få dem att trivas på jobbet är dock lättare sagt än gjort. Det räcker inte att bjuda på fika ibland, det krävs mer än så. Den inre motivationen och självinsikten hos medarbetarna är avgörande för att företaget ska kunna ledas i rätt riktning. Med ökat självledarskap hos medarbetare och chefer ökar samarbetsförmågan såväl som prestationsförmågan. Forskning visar att självledarskap kan öka trivseln på arbetsplatsen och bidra till att de anställda mår bättre. Studien visar även att aktivt utövande av självledarskap gör att medarbetare blir bättre på att hantera stress och fatta hållbara beslut.

En kurs i självledarskap är med andra ord bra både för de anställdas välmående och för företagets lönsamhet!

Pantbanken – mångas räddning i svåra tider

Det är inte ovanligt att hamna i svåra ekonomiska situationer. Vem som helst kan hamna i ekonomisk kris och det ska inte mycket till för att trilla dit. Det kan räcka med att man råkar ut för en olycka, blir av med inkomsten och plötsligt inte kan betala alla sina utgifter. Pantbanken blir dock mångas räddning när de behöver ekonomisk hjälp snabbt.

Vad är en pantbank?

En pantbank är ett ställe dit man kan gå för att få eller låna pengar. Namnet till trots är inte pantbanken en vanlig bank som de traditionella storbankerna. Det som skiljer pantbanken åt är nämligen att de accepterar varor i utbyte mot pengar. För att få pengar från pantbanken måste man komma dit med en vara som har ett värde. Man kan antingen välja att få pengarna eller låna dem. För att få pengar måste man sälja sin vara till pantbanken och det kan vara ett bra alternativ om man inte vill ha tillbaka sin vara. Om varan däremot har ett högt affektionsvärde, kan man istället välja att låna pengar. I det läget behåller i så fall pantbanken varan som säkerhet för de lånade pengarna tills att man kan betala tillbaka lånet. Skulle man mot förmodan inte kunna betala tillbaka sina lånade pengar så tar pantbanken varan som motbetalning och man slipper därmed betala tillbaka sitt lån, men man förlorar samtidigt varan som man belånade. Pantbanken säljer sedan i sin tur varorna som har sålts eller belånats till allmänheten.

Pantbanken finns när krisen slår till

Det ska inte mycket till för att man ska hamna i en ekonomisk kris och när man gör det kan paniken slå till. Hur ska man kunna betala alla akuta räkningar? Hur ska man få råd med mat? Många vänder sig till pantbanken när den ekonomiska krisen är ett faktum. De erbjuder nämligen möjligheten att få pengar direkt i handen samtidigt som man inte nödvändigtvis behöver bli av med sin vara som man får pengar för. Det är för många ett bättre alternativ än att sälja sina varor och riskera att aldrig se dem igen.

Företagsfinansiering

När du ska starta ett företag behöver du finansiera starten på något sätt. Det vanligaste sättet att finansiera företagsstarten är med egna medel. Men den möjligheten saknas för många eller så räcker inte det egna kapitalet hela vägen. Oavsett anledning finns det lösningar som gör det möjligt för företagare att ta ett lån. Ett tips är att gå in på https://krea.se/ för att hitta finansiering till företaget. På https://krea.se/ kan du söka olika finansieringslösningar från olika banker och långivare.

Välj lånet med bäst villkor

Fördelen med att använda https://krea.se/ är att det endast krävs en kreditupplysning och du kan få finansieringsförslag inom ett dygn. Du kan på https://krea.se/ även se ditt företags låneutrymme, vilket är bra information att ha. Det är nämligen bra att inte ansöka om mer lån än vad du har låneutrymme. När du ansöker om lån via https://krea.se/ får du olika förslag där villkoren på lånen kan skilja sig. Om du får flera erbjudanden kan du välja det lån som har de bästa villkoren och räntan. Du kan ansöka om företagslån oavsett vilken företagsform som du har. När du ska ansöka om företagslån är det bra att skicka med så mycket relevant information som möjligt. Ju bättre informationen är desto lättare är det för långivaren att göra en bra riskbedömning, vilket i sin tur leder till att de kan ge det bästa förslaget till dig. Att låna pengar är en slags investering i företaget för att du ska ha möjlighet att komma igång.

Ha en plan för återbetalning av lånet

När du lånar pengar för att komma igång med ditt företag är det viktigt att du har en tydlig plan för hur du ska kunna tjäna pengar för att kunna betala tillbaka lånet. Ju mer pengar du lånar desto viktigare är det att du planerar för återbetalningen. Om du har ett eget kapital kan du kombinera det med ett företagslån.

Passiv inkomst

Du har kanske hört talas om passiv inkomst, men är inte riktigt säker på vad det är? Passiv inkomst är pengar som du tjänar när du gör något annat; som aktier, när du hyr ut ett rum eller har en YouTubekanal med annonser.

Målet med passiv inkomst

Målet med passiv inkomst är att ge dig mer pengar och tid. Du har investerat 50 000 kronor i aktier. På ett år får du en värdeökning på 10 procent. Alltså 5000 kronor. För att tjäna dessa 5000 kronor har du inte behövt göra något alls. På sätt och vis är passiv inkomst pengar, eller saker, som arbetar åt dig 24 timmar om dygnet utan att du behöver gå till jobbet. Många YouTubers lever på just passiv inkomst. Men i verkligheten kan du behöva jobba mycket för att i långa loppet kunna få passiv inkomst.

Börja tjäna pengar

Förutom att investera i aktier, fonder eller hyra ut ett rum, kan du starta ett företag för att få passiv inkomst. Enklaste företaget är ett onlineföretag som en blogg, webbshop eller YouTubekanal. Först måste du skapa innehåll så att folk kommer till din sajt. Sedan säljer du saker på sajten eller så får du annonsintäkter från YouTube på dina klipp.

Investera i aktier

Ett av de vanligaste sätten att få passiv inkomst är genom att äga aktier. Att investera i aktier är något som alla kan göra. Du behöver vare sig ha mycket kunskap eller pengar för att sätta igång.

Aktier och fonder

En aktie är en del av ett företag. Alla företag på börsen har tusentals aktier som privatpersoner och investeringsföretag äger. En fond är en slags aktie som äger andelar i olika företag. Du kan välja att köpa aktier i Volvo, eller att köpa fonder inom bilindustrin. När du investerar i fonder är det en fondmäklare som köper och säljer individuella aktier åt dig. Det är många som börjar med fonder och som sedan går över till aktier.

Sätt igång

Du behöver inte ha tusenlappar för att sätta igång. Det kan räcka med en femhundring. När du ska köpa aktier eller fonder är det smart att satsa på etablerade företag och branscher. Gärna företag vars produkter du köper själv. Gillar du att handla kläder kommer du ha lättare att förstå modebranschen, än skogsbranschen. Du kan lära dig mycket om marknaden genom att läsa branschtidningen Dagens Industri som håller sig á jour med vad som händer i industri- och företagsvärlden.

För att tjäna pengar på aktier behöver du tänka långsiktigt. Besluta dig för att investera 500-2500 kronor varje månad. Du bör sprida dina risker, alltså köpa aktier i 3-4 olika företag i olika branscher. Ofta är det så att en bransch går ner på börsen, medan en annan bransch går upp. Investera inte heller pengar som du inte har råd att förlora, utan arbeta ihop pengar att köpa aktier för.

Låna till resan

Ibland kan det faktiskt vara smart att låna till en resa. Inte alltid, men om du tänker och planerar på rätt sätt kan du göra en bra affär.

Resa

Att resa är en av de största folkrörelserna i Sverige. Vi älskar verkligen att resa. Det finns så många intressanta platser och länder att upptäcka, och ställen att återkomma till. Det är många som har ett eget smultronställe utomlands. För att hitta nya roliga resmål kan du läsa resemagasinet Vagabond som bara handlar om reser. Då får du många insidertips på både resmål och hur du reser smart.

Låna

När kan det då vara smart att låna till resan? Om du verkligen behöver komma iväg för att kunna slappna av kan det vara klokt att boka en resa med kreditkortet. Detsamma gäller om resten av familjen ska göra en resa och det är lite skralt i plånboken. Ett kreditkort är ju ett lån. Det finns också personer som lyckas resa på kreditkort genom att samla poäng och bokstavligen åka jorden runt gratis. För att lyckas med det behöver du dock ha pengar på banken, så att du aldrig blir skyldig kreditbanken pengar.

Låna för att köpa bil

De flesta svenskar behöva låna pengar för att köpa bil. Även om det är klokt att undvika lån är ett billån ofta nödvändigt och förnuftigt. Så att du och din familj kan åka säkert.

Billån

Ett billån är bland de vanligaste lånen som vi tar. En bil är en investering i vardagen, även om den mycket sällan bär sin egen kostnad. Många av oss behöver en bra bil för att kunna ta oss till jobbet. Förutom att det är skönt ha bil på fritiden. Egen bil ger mycket frihet. När du ska låna till din bil är det smart om du tänker igenom månadskostnader och försöker betala av din bil snabbast möjligt. Så att du verkligen äger den.

Köpa bil

När du ska köpa bil är det smart att läsa bilmagasinet Vi Bilägare för att få tips på märken och modeller som passar dina behov och din plånbok. De flesta kör diesel- eller bensindrivna bilar, men elbilarna kommer starkt. Om du har ekonomi för en elbil är det en bra investering. Du kommer att köra mycket billigare än om du behöver åka till bensinstationen och tanka.

Hyr ut ett rum

Du behöver mer pengar, men kan inte jobba extra. Då kan du hyra ut ett rum, särskilt om du bor i en större stad med många studenter.

Extrarum blir inkomst

Att hyra ut ett rum kommer att påverka din ekonomi positivt redan nästa månad. Det är ett snabbt sätt att tjäna pengar på. Du får enligt lagen hyra ut ett rum, dock måste hyran vara rimlig. För många kan tanken på att ha en inneboende vara jobbig. Genom att tänka igenom hur mycket pengar du kommer att tjäna samt vilka husregler som är viktiga för dig gör det lättare. Först och främst ska du hyra ut ett möblerat rum och med ett kortare kontakt. Börja med 3 månader. Kommer ni bra överens skriver du sedan ett nytt kontrakt på 6 månader. Läs på om hur du ska skriva hyreskontrakt, så att du inte blir fast med fel person. För det andra är det DU som väljer person och sätter upp regler. Istället för att hyra ut till en student kan du hyra ut till en person som vill fokusera på sin ekonomi: jobba mycket och betala lite i hyra för att personen ska resa, starta företag eller betala av sina lån. Då får du mer av din bostad för dig själv. För det tredje kan du besluta dig för att testa 3 månader. Om du inte gillar det, så får personen flytta när kontraktet upphör.

Studentstäder

Om du bor i en studentstad som Uppsala, Stockholm eller Umeå kommer du lätt att hitta någon som vill hyra ditt rum. Även om du bor allra längst ut på buss- eller pendeltågslinjen. Du kan antingen vända dig till studentföreningar för att hitta en student, eller så annonserar du på Facebook, Instagram eller Blocket.