Ekonomi och dokument som behöver apostilleras för att gälla utomlands

Ekonomi handlar om att hushålla med knappa resurser och idag rusar bland annat matpriserna varför det gäller att fatta kloka beslut vad gäller den egna hushållsekonomin. Om du har utbildat dig och väljer att lämna Sverige, kanske på grund av det ekonomiska läget, för att arbeta utomlands kan det krävas att dina betyg och/eller intyg från universitetet eller högskolan du studerat på apostilleras.
Apostillering kan krävas för att din examen ska vara giltig i utlandet. De länder som kräver apostille notarius publicus gällande dokument har skrivit under Haagkonventionen.

I Sverige utfärdas apostille av Notarius Publicus. Apostille innebär att ditt/dina dokument får en auktoriserad stämpel, vilken intygar att det/de är äkta. Förfarandet med att apostillera och därmed certifiera dokument gör det enklare för privatpersoner och företag att agera i länder som anslutit sig till Haagkonventionen. Vissa dokument kan apostilleas direkt medan andra tar lite längre tid.