Bättre privatekonomi

Bästa tipsen för en lägre boränta

Har du ett bolån som du tampas med varje månad? Att se över din boränta är något som du alltid bör göra, men i takt med att räntorna blir allt lägre och lånen högre är det nu viktigare än någonsin att se över hur just din ränta ligger till.

Det finns många sätt som du kan gå tillväga för att minska boräntan som du har idag och på så sätt få en bättre privatekonomi. Allt fler letar efter snabba och effektiva lösningar för att få en bättre hushållsbudget och kunna komma upp i ett bra sparande. När räntorna sjunker får du som fastighetsägare ta del av en allt mindre del av det, något som du faktiskt kan förändra. Här nedan listar vi några av våra bästa tips på hur du kan sänka räntan. Kom ihåg att det även är viktigt att du jämför din boränta för att se att du har det bästa alternativet för dig och din ekonomi.

Så sänker du boräntan snabbt och enkelt

Hur ska man då gå tillväga för att sänka sin ränta? Här nedan listar vi några smarta och praktiska tillvägagångssätt.

  • Visste du att en renovering av din fastighet faktiskt kan innebära att värdet har gått upp. Har du renoverat efter ditt bolån kan du alltså få en bättre ränta. Ta hjälp av din mäklare för att få ett värderingsutlåtande.
  • Jämför mellan olika banker för att se var du får bäst erbjudande. Kom ihåg att du kan förhandla bättre om du har koll på värdestegring och har varit en bra kund.
  • Genom att samla alla dina bankaffärer på ett och samma ställe kan du sänka boräntan med anmärkningsvärda belopp! Fundera på om det kan löna sig för just dig! Detta kan även sänka andra lånekostnader och göra att du får mer pengar över i fickan.

Sälj billig mat och använd NPS

Om man vill specialisera sig inom att sälja billig mat i en matbutik, kan det vara mycket användbart med NPS, vilket betyder Net Promoter Score. Denna tjänst ges av questback.com och handlar om att mäta kundlojalitet och kundnöjdhet. I dessa svåra tider då matpriser har gått upp kan det vara smart att sälja mat som faktiskt fortfarande är plånboksvänlig. Medan man säljer billiga matvaror kan man även själv öka sitt medvetande kring billigare mat.

Smarta mätverktyg i kundrelationer

Genom att använda sig av användbar tjänster som NPS, kan man snabbt få mätbara resultat genom enkla kundenkäter som samlar data. Har man en verksamhet med billig mat i en matbutik är det ett smart verktyg för att se om kunderna är nöjda med priserna och utbudet. Att använda NPS till en egen verksamhet innebär stärkta kundrelationer, samt att man kan presentera kundnöjdheten i siffror på egen hemsida för att locka fler kunder.

Medvetenhet kring mat och ekonomi

Ett eget företag där man säljer billig mat ligger i tiden och gör att man kan hjälpa fler människor få bra mat med billigare priser. En sådan verksamhet kan idag gå bra då efterfrågan på billigare matpriser ständigt ökar. Som egenföretagare innebär det också en ökad medvetenhet kring var man kan få tag på billiga varor och ändå behålla en god kvalitet. Det finns också många kloka tips på hur man handlar billig mat som kan vara bra att känna till även om man äger en egen livsmedelsbutik.

Bolagsjurist för framgångsrika affärer

Att navigera i världen av ekonomi, lån och krediter kan vara komplext och utmanande, särskilt när det gäller större affärsbeslut och transaktioner. Ett område där experthjälp kan vara ovärderlig är när det kommer till fusioner och förvärv (M&A). Här spelar M&A rådgivning en avgörande roll för att säkerställa att sådana affärer genomförs på ett effektivt, korrekt och lönsamt sätt.

M&A rådgivning specialiserar sig på att hjälpa företag och investerare att fatta välgrundade beslut kring fusioner, förvärv och andra företagstransaktioner. Genom att erbjuda expertis inom områden som bolagsrätt, finansiering och riskhantering kan M&A rådgivning vara en ovärderlig partner för alla som är involverade i sådana affärer.

En av de främsta fördelarna med att anlita en bolagsjurist är att de kan hjälpa näringsidkare att identifiera och utvärdera potentiella affärsmöjligheter. Detta innebär att företagen kan fokusera på att göra smarta investeringar och undvika riskfyllda eller olönsamma affärer. Dessutom kan affärsjurister bistå med att utforma och genomföra affärsstrategier som optimerar din firmas tillväxt.

Så att ditt bolag följer lagen

En annan viktig aspekt av M&A rådgivning är att de kan hjälpa företag och investerare att förstå de juridiska och regulatoriska krav som gäller för fusioner, förvärv och andra affärstransaktioner. Genom att säkerställa att alla aspekter av en affär överensstämmer med gällande lagstiftning och regelverk kan M&A rådgivning bidra till att undvika potentiella problem och konflikter som kan uppstå längre fram i processen.

M&A rådgivning kan också erbjuda värdefullt stöd när det gäller att förhandla och slutföra avtal. Med sin erfarenhet och kunskap inom området kan de hjälpa till att säkerställa att båda parter i en affärstransaktion är nöjda med de överenskommelser som träffas, samt att alla nödvändiga dokument och kontrakt är korrekt utformade och undertecknade.

Ekonomi och dokument som behöver apostilleras för att gälla utomlands

Ekonomi handlar om att hushålla med knappa resurser och idag rusar bland annat matpriserna varför det gäller att fatta kloka beslut vad gäller den egna hushållsekonomin. Om du har utbildat dig och väljer att lämna Sverige, kanske på grund av det ekonomiska läget, för att arbeta utomlands kan det krävas att dina betyg och/eller intyg från universitetet eller högskolan du studerat på apostilleras.
Apostillering kan krävas för att din examen ska vara giltig i utlandet. De länder som kräver apostille notarius publicus gällande dokument har skrivit under Haagkonventionen.

I Sverige utfärdas apostille av Notarius Publicus. Apostille innebär att ditt/dina dokument får en auktoriserad stämpel, vilken intygar att det/de är äkta. Förfarandet med att apostillera och därmed certifiera dokument gör det enklare för privatpersoner och företag att agera i länder som anslutit sig till Haagkonventionen. Vissa dokument kan apostilleas direkt medan andra tar lite längre tid.

Så styr du upp ekonomin i kristider

Frågan många har ställt sig den senaste tiden är hur pengarna ska kunna räcka till något annat än räkningar. Hur ska det finnas pengar till kaffe och snus eller till barnens aktiviteter när el, drivmedel, räntor och matpriser skjuter i höjden på samma gång?

Det kan med andra ord vara dags att styra upp ekonomin och dra åt svångremmen där det går. Börja med att göra en matlista och ta reda på var du kan köpa den billigaste matkassen. Du kan hitta all information du behöver på nätet. Det finns jämförelsesajter som ägnar sig åt att jämföra matbutiker för att hitta den butik som har de absolut bästa priserna. När det gäller att hitta billigt snus ska du se till att handla på snusbolaget.se. Här hittar du över 500 olika sorter till förmånliga priser med fri frakt och snabb leverans. Du kan till och med köpa olika kit för att göra ditt eget snus och på så sätt spara ännu mer pengar.

Gör matlådor

Med tanke på att maten har blivit rekorddyr är det smart att se till att laga så mycket som möjligt från grunden. Satsa på storkok och matlådor för att få mat som räcker hela veckan och som du dessutom kan ta med dig i lunchlådan för att slippa handla lunch på stan.

Solceller är svaret på flera frågor

Det är hög inflation och kärva tider. Pengarna i allas hushåll räcker till allt mindre och då är det verkligen på tiden att man sätter sig ner och gör en budget samt vidtar lämpliga åtgärder för att pengarna ska räcka även i slutet av månaden. Det finns många enkla sätt att göra det på, men även dyrare investeringar som lönar sig på längre sikt.

Solen är en evig källa

Även om solen inte är den mest frekventa gästen i vårt avlånga land kan den göra stor nytta. Ett bra exempel för att dra nytta av solen är genom att skaffa solceller som i sin tur gör att man kan minska sina kostnader för elen. Visst, det är en dyr investering till en början, men redan från första dagen de är på plats kan de förse dig med kostnadsfri el.

Miljöaspekten med solceller

Solceller är inte bara bra för plånboken, utan även för miljön. Solenergi är en förnybar energikälla som därför även gynnar vår planet i långa loppet. Således är det en bra investering för dig själv, yngre generationer och vår planet. Så för att sammanfatta är solceller svaret på både en privat och en global fråga, det vill säga ekonomin och planetens framtid.

Kontroll på kostnaderna som frilansare

Arbetar du som frilansare eller konsult är det alltid viktigt att ha kontroll på kostnaderna. Det är ofta för höga kostnader och inte för låga intäkter som stjälper en verksamhet. Detta gäller när det är goda tider men framför allt när det är sämre tider och samhällsekonomin vänder neråt. En av de stora fördelarna som frilansare är att du relativt enkelt kan påverka de kostnader som du har. Därefter kan du trimma verksamheten till att bli mer kostnadseffektiv så att du får ut så mycket som möjligt av varje krona.

Kontorskostnaderna

Den första kostnaden som du bör titta närmare på är kontorskostnaden. För många frilansare är kontorshyran en av de största utgiftsposterna. I många fall är det dessutom en onödig utgift då du som frilansare sällan behöver ha tillgång till ett eget kontor. Som frilansare kan du arbeta i princip var som helst och i stället kan du använda något av alla de kontor för coworking som numera finns i de flesta större städer runtom i landet.

När du hyr en plats på ett “coworking space” får du, till en mycket låg kostnad, inte endast tillgång till en plats där du kan arbeta. Du får även tillgång till mötesrum, kök och matsal jämte andra gemensamhetsutrymmen. Även internet och olika typer av receptionstjänster ingår i priset. Ska du till exempel ha ett möte med en klient kan du enkelt boka något av mötesrummen och be personalen i receptionen att förbereda mötesrummet med den utrustning som du behöver.

Kostnaderna för arbetsutrustning

Som frilansare kan du i de flesta fall hålla nere kostnaderna för den utrustning som du behöver i arbetet till ett minimum. I vart fall om du är verksam som designer, virtuell assistent, företagskonsult eller liknande. Ofta är det tillräckligt med en mobiltelefon och en bärbar dator i förening med de programvaror som du behöver för att du ska kunna utföra dina uppdrag. Försök därför att avstå från att köpa någon utrustning utöver vad du verkligen behöver.

Effektiv marknadsföring

Får du dina kunder via internet kan du även hålla nere dina marknadsföringskostnader. Du kan själv skapa en professionell webbplats med hjälp av Wix och liknande tjänster där du för en liten peng kan bygga en egen hemsida utan några som helst förkunskaper om webbdesign. Är du lite mer erfaren, och vill ha större möjligheter att anpassa layout och design, är WordPress ett utmärkt och dessutom helt gratis alternativ.

Kontroll och uppföljning

Det kanske viktigaste momentet, om du vill ha långsiktigt låga kostnader i din frilansverksamhet, är att du ständigt följer upp och kontrollerar den löpande redovisningen. Gör du en ordentlig avstämning varje månad kommer du snabbt att upptäcka onödiga kostnader. Därefter kan du agera och försöka ta bort dessa kostnader, till exempel genom att säga upp tjänster som du inte behöver.

Smarta spartips

Om du vill skapa dig ett rikare liv med en bättre ekonomi finns det många spartips som kan hjälpa dig. Det finns nämligen massor med pengar att spara endast genom att du ändrar vissa beteenden och gör en del förändringar. Att införskaffa smartbelysning är perfekt för minska energiförbrukningen och därigenom spara pengar. Genom smartbelysning kommer du aldrig ha lampor som står tända i onödan. Du kommer inte att förbruka el i onödan med smartbelysning, vilket kommer att påverka din elräkning i positiv bemärkelse. Du kan med smart belysning styra dina lampor i hemmet med en app i din smartphone. Byt även ut dina glödlampor till lågenergilampor eller LED-lampor.

Dra in på onödiga utgifter

Det finns fler saker som du kan göra för att spara pengar och därmed få en bättre ekonomi. Tänk på att de små sakerna gör skillnad på lång sikt. När du gör vissa förändringar kan du göra så att både du och din ekonomi mår bra. Genom att dra in på små utgifter som take away-kaffe, uteluncher och säga upp gymkortet kan du redan där spara in många hundralappar. Gör storkok och ät matlådor istället för uteluncherna och ta med dig kaffe hemifrån i en termosmugg.

Säg upp prenumerationer

Att städa bland dina prenumerationer är en annan bra sak att göra. Var krass och fundera över om du verkligen behöver alla streamingtjänster och prenumerationer du har. Försäkringarna du har är också något som är värt att gå igenom. Det lönar sig ofta att jämföra olika försäkringar med varandra och hitta bättre alternativ som kostar mindre. Att samla ihop eventuella lån och krediter till ett stort lån kan göra att du sparar tusenlappar. Alla pengar som du faktiskt sparar kan du lägga in på ett sparkonto. Om du inte har ett sparande är det en bra idé att börja månadsspara redan idag. Ett sparande ger dig en tryggare ekonomi.

Professionell förvaltning av bostadsrättsföreningen

Du har köpt en bostadsrätt och vill naturligtvis att den ska förvaltas på bästa möjliga sätt. En bostad är ju en investering som både ger oss glädje i nuet och förhoppningsvis en rejäl vinst när vi säljer den. Därför är det smart att bostadsföreningen förvaltas på ett professionellt sätt.

Anlita Nabo för professionell förvaltning

Att sitta i en styrelse i en bostadsrättsförening kräver både tid och engagemang. Eftersom det handlar om stora värden för er som individer, era bostäder, lån och även delvis ekonomiska framtid, så vill ni naturligtvis att allt sköts på bästa sätt. Fastigheten ska vara i bra skick, bokföringen vara korrekt och alla regler ska följas. Det är därför många bostadsrättsföreningar väljer att anlita Nabo att ta hand om både ekonomisk, juridisk och teknisk förvaltning. När Nabo sköter er ekonomiska förvaltning hjälper de er med löpande uppgifter som avgifter, hyror, bokslut och lägenhetsförteckningar. Ni slipper också att tänka på att hålla koll på nya regler från myndigheterna, fixa fastighetsdeklarationen och hantera momsperioder. Allt sköts av Nabo, samtidigt som ni i styrelsen har full insyn i det ekonomiska arbetet. Ni får även en personlig rådgivare. Gör som över 2800 bostadsrättsföreningar redan gjort och anlita Nabo för ekonomisk förvaltning, så sköts bostadsrätten om på bästa sätt.

Bättre ekonomi med bostadsrätt

Att äga en bostadsrätt är ett smart sätt att förbättra sin ekonomi på. Det är alltid mycket bättre att äga sitt boende än att månatligen betala hyra till en hyresvärd. Hyror, alltså pengar, som du aldrig får återse. När du äger din bostad betalar du av på ditt lån. Förvisso betalar du också en avgift till din bostadsrättsförening, men det är ju pengar som ökar värdet på din egen bostad. Avgiften används till att fastigheten och gården sköts på bästa sätt. Så att ni kan investera i laddstolpar, se till att fastigheten känns trygg och säker och att renoveringar görs i rätt tid.

Du kan också tjäna pengar med din bostadsrätt genom att ha eget företag och arbeta hemifrån. Det kan du göra även om du bara har ett mindre företag som du arbetar med på deltid. Då gör du avdrag för de kvadratmeter som är arbetsrum. Förutom att du också kan hyra ut ett rum. På grund av inflationen är det många som får problem med att kunna betala avgifter och lån. Då är det ju smart att till exempel hitta en inneboende som man trivs med som får hyra ett rum. Så får du in pengar på ett enkelt sätt. Om du skulle vilja hyra ut till Airbnb eller hyra ut hela lägenheten måste du dock ansöka om lov hos din bostadsrättsförening. Men inflationen har faktiskt en fördel: dina lån minskar per automatik då ”värdet” av lånet blir mindre.

Ekonomi som egenföretagare

När du ska starta och driva ett eget företag är det mycket att hålla koll på. Det är allt från ekonomi till att sälja dina produkter eller tjänster. När det kommer till den ekonomiska biten är det viktigt att du tänker ett steg längre. Du som är egenföretagare behöver ta ett större ansvar för exempelvis din pension än vad en anställd behöver göra. Samtidigt som det är viktigt att hushålla med resurserna ska du inte vara dumsnål. Att exempelvis sitta på ett kontorshotell kan först verka som en onödig kostnad men det finns många fördelar med att sitta på ett kontorshotell. Det finns kontorshotell i Uppsala om du är intresserad av att ha en kontorsplats.

En kontorsplats kan vara en investering

Fördelarna med att ha ett en plats på ett kontorshotell i Uppsala är att du kan knyta värdefulla kontakter som kan vara bra att ha i framtiden. Du kan på ett kontorshotell bygga upp ett bra nätverk som kan ge ringar på vattnet. Det är även möjligt att du träffar likasinnade som du kan utbyta tankar och idéer med. Det kan till och med vara så att du i sinom tid tjänar pengar på att känna rätt personer. Därför ska du se ett kontorshotell och utgiften kring det i det större perspektivet. Det kan vara en investering att sitta på ett kontorshotell.

Gör smarta investeringar

När du är egenföretagare behöver du även ha stenkoll på ekonomin. Pension är en sak som du behöver ta höjd för. För att kompensera för en utebliven tjänstepension är det bra att spara ungefär 4,5 procent av din inkomst. Du kan anlita någon som sköter din bokföring om du inte vill lägga tid på det själv. Tid är pengar när du är egenföretagare. Det kan vara en bra idé att ta hjälp så att du kan fokusera på det du gör bäst. Det viktigaste när det kommer till ekonomi och företagande är att gå med vinst. Du behöver få inkomster som täcker alla utgifter. Det ska även finnas pengar så att du kan få en lön. Var klok i dina val och gör smarta investeringar som kan bära frukt senare.