Kontroll på kostnaderna som frilansare

Arbetar du som frilansare eller konsult är det alltid viktigt att ha kontroll på kostnaderna. Det är ofta för höga kostnader och inte för låga intäkter som stjälper en verksamhet. Detta gäller när det är goda tider men framför allt när det är sämre tider och samhällsekonomin vänder neråt. En av de stora fördelarna som frilansare är att du relativt enkelt kan påverka de kostnader som du har. Därefter kan du trimma verksamheten till att bli mer kostnadseffektiv så att du får ut så mycket som möjligt av varje krona.

Kontorskostnaderna

Den första kostnaden som du bör titta närmare på är kontorskostnaden. För många frilansare är kontorshyran en av de största utgiftsposterna. I många fall är det dessutom en onödig utgift då du som frilansare sällan behöver ha tillgång till ett eget kontor. Som frilansare kan du arbeta i princip var som helst och i stället kan du använda något av alla de kontor för coworking som numera finns i de flesta större städer runtom i landet.

När du hyr en plats på ett “coworking space” får du, till en mycket låg kostnad, inte endast tillgång till en plats där du kan arbeta. Du får även tillgång till mötesrum, kök och matsal jämte andra gemensamhetsutrymmen. Även internet och olika typer av receptionstjänster ingår i priset. Ska du till exempel ha ett möte med en klient kan du enkelt boka något av mötesrummen och be personalen i receptionen att förbereda mötesrummet med den utrustning som du behöver.

Kostnaderna för arbetsutrustning

Som frilansare kan du i de flesta fall hålla nere kostnaderna för den utrustning som du behöver i arbetet till ett minimum. I vart fall om du är verksam som designer, virtuell assistent, företagskonsult eller liknande. Ofta är det tillräckligt med en mobiltelefon och en bärbar dator i förening med de programvaror som du behöver för att du ska kunna utföra dina uppdrag. Försök därför att avstå från att köpa någon utrustning utöver vad du verkligen behöver.

Effektiv marknadsföring

Får du dina kunder via internet kan du även hålla nere dina marknadsföringskostnader. Du kan själv skapa en professionell webbplats med hjälp av Wix och liknande tjänster där du för en liten peng kan bygga en egen hemsida utan några som helst förkunskaper om webbdesign. Är du lite mer erfaren, och vill ha större möjligheter att anpassa layout och design, är WordPress ett utmärkt och dessutom helt gratis alternativ.

Kontroll och uppföljning

Det kanske viktigaste momentet, om du vill ha långsiktigt låga kostnader i din frilansverksamhet, är att du ständigt följer upp och kontrollerar den löpande redovisningen. Gör du en ordentlig avstämning varje månad kommer du snabbt att upptäcka onödiga kostnader. Därefter kan du agera och försöka ta bort dessa kostnader, till exempel genom att säga upp tjänster som du inte behöver.