Självledarskap ökar lönsamheten

Självledarskap är ett begrepp som ofta används inom företag, organisationer och ledarskapsutbildningar. Lite förenklat kan självledarskap beskrivas som verktyg som gör att medarbetare såväl som chefer kan leda sig själva och ta större ansvar för sitt arbete. Metoden gör att medarbetarna känner större engagemang eftersom de kan påverka sin riktning i arbetet och har större ansvar. Engagerade medarbetare innebär högre produktivitet, vilket i sin tur ökar lönsamheten.

Vad är självledarskap?

Begreppet självledarskap används flitigt av ledare, forskare, psykologer och coacher. Begreppet, som på engelska heter ”self-leadership”, kommer från boken ”Improving performance through self-leadership” av Charles C. Manz (1983). Idag har begreppet utvecklats och används inom många olika discipliner.

Självledarskap går ut på att bättre förstå dig själv, dina önskemål och din motivation för att kunna leda dig själv mot dessa mål. På individnivå innebär det att du först måste identifiera, öva och förbättra ditt eget ledarskap. När du vet vem du är och vad du vill göra blir det lättare att hitta riktningen mot målet. Att förstå dig själv är således grunden för att leda dig själv och lyckas med ditt ledarskap.

Hur kan självledarskapet utvecklas?

Med stora och snabba samhällsförändringar med ökat distansarbete är det extra viktigt med ledarskap för att skapa trivsamma och lönsamma arbetsplatser. På Self Leaders kan du och dina medarbetare gå en utbildning i självledarskap som syftar till att skapa en stark företagskultur med drivna medarbetare. Under utbildningen får ditt företag praktiska verktyg för att se sambanden mellan medarbetarnas motivation och värderingar med företagets strategi, mål och vision. Medarbetarna lär sig att leda sig själva och ta ansvar, vilket kommer att öka engagemanget.

Self Leaders skräddarsyr utbildningarna efter företagets specifika behov. Det är möjligt att boka en demo för att få en bättre förståelse för upplägget. En stor fördel med utbildningen är att den genomförs på distans, vilket gör att alla medarbetare kan ansluta oavsett var de arbetar. Det är en tidseffektiv utbildning som ger verktyg som snabbt kan användas i det dagliga arbetet. Målet med utbildningen är att ge chefer och medarbetare nya kunskaper, insikter och metoder som främjar en hållbar och långsiktig tillväxt för företaget.

Varför är det viktigt?

Motiverade, initiativrika och engagerade medarbetare som trivs på jobbet och ger sitt yttersta är oerhört viktigt för ett företag. Högt engagemang bland medarbetarna innebär hög produktivitet, vilket i sin tur resulterar i ökad lönsamhet. Att engagera de anställda och få dem att trivas på jobbet är dock lättare sagt än gjort. Det räcker inte att bjuda på fika ibland, det krävs mer än så. Den inre motivationen och självinsikten hos medarbetarna är avgörande för att företaget ska kunna ledas i rätt riktning. Med ökat självledarskap hos medarbetare och chefer ökar samarbetsförmågan såväl som prestationsförmågan. Forskning visar att självledarskap kan öka trivseln på arbetsplatsen och bidra till att de anställda mår bättre. Studien visar även att aktivt utövande av självledarskap gör att medarbetare blir bättre på att hantera stress och fatta hållbara beslut.

En kurs i självledarskap är med andra ord bra både för de anställdas välmående och för företagets lönsamhet!