Månad: mars 2023

Delgivning vid indrivning av pengar

Att ansvara för sin ekonomi är en viktig del i livet. Ibland kan man dock ha svårt att hålla koll på ekonomin och hamna i svårigheter. Det går däremot att rädda upp sin ekonomi igen och lägga upp en framtidsplan och en buffert. På den här sidan kan man läsa mer om hur man kan gå tillväga. Att skapa en buffert är dessutom bra om olyckan är framme.

Delgivning

En delgivning är en handling som ska lämnas till den berörda. Personen ska då intyga att denne fått handlingen genom att skriva under. En delgivning kan exempelvis göras i samband med indrivning av pengar. Det finns många delgivningsföretag som bistår med att delge berörda personer. Intrum är ett företag som delvis håller på med delgivning, men också med andra tjänster så som fakturering, inkasso – och kravhantering. För att läsa mer om delgivning kan man göra det här.

Låna pengar

Vid vissa tillfällen kan man behöva låna pengar. Det kan vara vid huslån, billån eller ett privatlån, men när man ansöker om ett lån bör man ha i åtanke att det tillkommer kostnader som till exempel ränta. I vissa fall kan det tillkomma avgifter som uppläggningsavgift och fakturaavgift. Att jämföra olika långivare är därför en fördel när man ska låna pengar. Har man inte möjlighet att betala tillbaka lånet på utsatt tid kan det dock resultera i dyra kostnader.