Investeringar och avkastning

Vilken avkastning du få på investerat kapital visar på hur framgångsrikt du har investerat. Avkastning på kapital används ofta när ett företags lönsamhet ska utvärderas. Det är faktiskt enkelt att räkna ut avkastningen på investerat kapital genom att dela investeringarnas avkastning med det egna kapitalet.

Genomsnittlig avkastning

När det kommer till avkastningar på kapital ska du sträva efter att få en högre avkastning än vad inflationen är. Om avkastningen är lägre än inflationen kommer du i praktiken att gå miste om pengar även om ditt kapital växer. Ett exempel på det är att ha pengarna liggande på ett sparkonto med låg eller ingen ränta. Räntan är idag på vanliga sparkonton väldigt låg, den motsvarar inte alls prisökningarna som sker i samhället. Säg att du får en avkastning på omkring fem procent stabilt över tid, då anses det vara bra avkastning för privatpersoner.

Hög risk ger chans till hög avkastning

För att få en hög avkastning måste du generellt ta hög risk. Du måste helt enkelt vara beredd på att göra investeringar som är mer osäkra men som har potentialen att flyga högt. Det kan exempelvis vara att göra en investering i något som någon inte riktigt har upptäckt ännu. Högriskinvesteringar kan lyckas men det finns också en stor risk att de misslyckas. När du ska göra högriskinvesteringar ska du läsa på ordentligt så att du är helt insatt i vad investeringen innebär. Det är ofta riskkapitalister som håller på med sådana investeringar. Det är inte sällan som de förlorar åtta av tio gånger. Men de två gångerna som är vinst är tillräckligt för att täcka förlusterna.

Anpassa risken

Nyckeln för att lyckas med investeringar är att hitta en bra balans mellan risk och den avkastning som du förväntar dig. Vilken risk som du vill ta med dina pengar är upp till dig. Det finns olika sätt att investera som privatperson. Om du vill ha lägre risk är fonder ett bra alternativ. Du kan månadsspara i fonder och därmed sprida dina inköp. Då köper du någon gång när det är billigt och ibland när det är dyrare. Med fonder behöver du inte engagera dig fullt lika mycket som om du köper aktier.