Pantbanken – mångas räddning i svåra tider

Det är inte ovanligt att hamna i svåra ekonomiska situationer. Vem som helst kan hamna i ekonomisk kris och det ska inte mycket till för att trilla dit. Det kan räcka med att man råkar ut för en olycka, blir av med inkomsten och plötsligt inte kan betala alla sina utgifter. Pantbanken blir dock mångas räddning när de behöver ekonomisk hjälp snabbt.

Vad är en pantbank?

En pantbank är ett ställe dit man kan gå för att få eller låna pengar. Namnet till trots är inte pantbanken en vanlig bank som de traditionella storbankerna. Det som skiljer pantbanken åt är nämligen att de accepterar varor i utbyte mot pengar. För att få pengar från pantbanken måste man komma dit med en vara som har ett värde. Man kan antingen välja att få pengarna eller låna dem. För att få pengar måste man sälja sin vara till pantbanken och det kan vara ett bra alternativ om man inte vill ha tillbaka sin vara. Om varan däremot har ett högt affektionsvärde, kan man istället välja att låna pengar. I det läget behåller i så fall pantbanken varan som säkerhet för de lånade pengarna tills att man kan betala tillbaka lånet. Skulle man mot förmodan inte kunna betala tillbaka sina lånade pengar så tar pantbanken varan som motbetalning och man slipper därmed betala tillbaka sitt lån, men man förlorar samtidigt varan som man belånade. Pantbanken säljer sedan i sin tur varorna som har sålts eller belånats till allmänheten.

Pantbanken finns när krisen slår till

Det ska inte mycket till för att man ska hamna i en ekonomisk kris och när man gör det kan paniken slå till. Hur ska man kunna betala alla akuta räkningar? Hur ska man få råd med mat? Många vänder sig till pantbanken när den ekonomiska krisen är ett faktum. De erbjuder nämligen möjligheten att få pengar direkt i handen samtidigt som man inte nödvändigtvis behöver bli av med sin vara som man får pengar för. Det är för många ett bättre alternativ än att sälja sina varor och riskera att aldrig se dem igen.